Corona zorgt voor uitstel nieuwe Wet Inburgering

Corona zorgt voor uitstel nieuwe Wet Inburgering

Corona zorgt voor uitstel nieuwe Wet Inburgering

Mister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag bekend gemaakt dat de nieuwe Wet inburgering wordt uitgesteld. In een brief aan de tweede kamer geeft hij aan dat er meer tijd nodig is alles goed voor te bereiden. De nieuwe streefdatum voor het invoeren van de nieuwe wet is 1 januari 2022. 

Volgens minister Koolmees  heeft het uitstel onder andere te maken met de huidige coronacrisis. “Hierdoor komt er veel druk te liggen op de beschikbare capaciteit van de betrokken partijen. Een complexe stelselherziening als inburgering is gebaat bij zorgvuldigheid en tijd”, aldus  de minister

Gemeenten zijn ongerust

Hoewel Koolmees van verschillende partijen signalen heeft ontvangen over risico’s die de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel onder druk zetten, geeft De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan teleurgesteld te zijn over het uitstel van de Nieuwe wet inburgering. 
De huidige wet op Inburgering wordt door velen een mislukking genoemd, waarbij de overheid grote moeite heeft ‘om de dienstverlening op maat te bieden waarbij rekening wordt gehouden met afkomst, opleiding, zelfredzaamheid, omgangsvormen, vaardigheden, sociaal netwerk en weerbaarheid.De VNG schrijft dat zij  zich zorgen te maken over de ‘grote groep inburgeraars van 2021 die dankzij het uitstellen van de wet,  alsnog onder een disfunctioneel systeem moeten inburgeren’. Zij pleiten er daarom voor om alsnog een vorm van overgangsrecht in te stellen voor inburgeraars die vanaf januari 2021 moeten starten met inburgeren. Ook VluchtelingenWerk deelt deze zorg.
Daarnaast geeft de VNG aan dat gemeenten klaar zijn voor invoering per 1 juli en nu al keuzes maken in de geest van de nieuwe wet. OOk VluchtelingenWerk deelt deze zorg.

Nieuwe streefdatum haalbaar?

Hoewel er veel negatieve geluiden zijn, geeft de organisatie divosa aan dat het belangrijk is dat het nieuwe wetstelsel op zorgvuldige manier wordt ingevoerd, zodat deze een eerlijke kans heeft om het doel om nieuwkomers snel mee te laten doen in samenleving behaald. 
Koolmees gaat in afstemming met Divosa, VNG, IND, COA EN DUO in kaart brengen of de streefdatum van 1 januari 2022 realistisch en verantwoord is. Ook worden de gevolgen van het uitstel in kaart gebracht. Hierover zal minister Koolmees de Tweede kamer in december over informeren. 

Gerelateerde artikelen

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *