Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.opmaatinburgeren.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Op Maat Inburgeren streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Op Maat Inburgeren niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Op Maat Inburgeren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Op Maat Inburgerenen de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Op Maat Inburgeren garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Op Maat Inburgerenl te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Op Maat Inburgeren heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Op Maat Inburgeren aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechte

Alle publicaties en uitingen van Op Maat Inburgeren zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Op Maat Inburgeren daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Klachten

Indien gebruiker een klacht heeft over deze website dient gebruiker deze per e-mail aan Op Maat Inburgeren door te geven, middels het e-mailadres info@opmaatinburgeren.nl. Hierbij dient gebruiker te allen tijde zijn volledige naam en adres gegevens te verstrekken en een duidelijke omschrijving van de klacht en reden van de klacht te geven.

Klachten worden binnen 14 werkdagen in behandeling genomen en gebruiker zal hierover worden geïnformeerd.

Google Analytics

Op Maat Inburgeren maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van Op Maat Inburgeren bij Google zoekresultaat-pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Op Maat Inburgeren te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Op Maat Inburgeren heeft hier geen invloed op. Op Maat Inburgeren heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.