Grote verschillen tussen gemeenten in doorlooptijd Brede intake – PIP

De verschillen tussen gemeenten die experimenteren met de Brede intake van statushouders en het opstellen van hun Persoonlijk Inburgeringsplan (PIP) zijn groot. Doordat gemeenten voor diverse aanpakken kiezen, variëren de doorlooptijden sterk. Dat blijkt uit de pilots ‘Brede intake en PIP’ waar 19 gemeenten aan meededen in aanloop naar de nieuwe Wet inburgering. Ondanks de verschillen blijkt dat de pilotgemeenten het PIP vrijwel altijd binnen 10 weken konden vaststellen.

Met de Brede intake en het PIP, die verplicht worden onder de nieuwe Wet inburgering, krijgt de gemeente inzicht in de startpositie en ontwikkelmogelijkheden van de statushouder. Zo kan de gemeente in samenspraak met de inburgeraars een passend inburgeringstraject in gang zetten. Gemeenten hebben de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij de Brede intake vormgeven. Hoe eerder de Brede intake wordt afgenomen, hoe sneller het inburgeringstraject kan starten.

PIP in twee delen
Onderzoeksbureau Significant schrijft in het op 3 juni gepubliceerde eindrapport van de pilots dat opvalt dat in alle pilotgemeenten klantmanagers de vrijheid hebben om maatwerk te bieden. Weliswaar krijgen ze gespreksleidraden om de startposities van inburgeraars op verschillende leefgebieden uit te vragen, maar ze bepalen zelf de manier van gespreksvoering en kiezen op welke leefgebieden wordt gefocust. Daarnaast – leert de ervaring met de pilots – werken alle pilotgemeenten toe naar een PIP in twee delen: een formele beschikking en een dynamisch ontwikkelplan dat steeds aangevuld wordt.

Begrijpelijke informatie
Ook een uitkomst van de pilots is dat alle gemeenten zich ervan bewust zijn dat er in de fase van de Brede intake en PIP veel informatie op de inburgeraars af komt. Hoe zorg je ervoor dat de Brede intake begrijpelijk is voor de statushouder, terwijl hij of zij de taal nog niet machtig is? Dit blijkt voor gemeenten geen uitgemaakte zaak.

Lees het eindrapport Evaluatie VOI-pilot Brede intake en Persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) (mei 2021 | pdf, 2,4 MB)


Bron: Divosa

Gerelateerde artikelen

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.