Het effect van het Rotterdamse TaalStart programma

Het effect van het Rotterdamse TaalStart programma

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Ter voorbereiding hiervan heeft de gemeente Rotterdam onderzocht in hoeverre haar RTS-programma bijdraag aan het integratieproces van statushouders. RTS staat voor Rotterdamse TaalStart. Dit is een progamma van acht weken, dat de Gemeente aanbiedt aan Rotterdamse statushouders. Met het RTS-programma hoopt de gemeente de zelfredzaamheid en taalvaardigheid van statushouders te verbeteren. Het doel van het onderzoek was om in kaart te brengen wat de bijdrage van het programma is aan het integratieproces van statushouders. In dit artikel nemen we de belangrijkste onderzoeksresultaten met je door.

Wat zijn de voordelen van het RTS-programma?

Uit het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut (2020)  is gebleken dat het RTS-progamma bijdraagt aan een positieve start van Rotterdamse Statushouders, omdat de statushouders dankzij het progamma over het algemeen beter begrijpen wat er van hen verwacht wordt in Nederland en meer motivatie hebben om in te burgeren en te integreren, ten opzichte van mensen die het RTS programma niet hebben gevolgd. 

Ook blijkt dat statushouders dankzij het RTS-programma geactiveerd worden om na het traject sneller verder te gaan met inburgeren, daarnaast worden statushouders dankzij het programma wegwijs gemaakt in de Nederlandse samenleving. Zij leren over DUO, goedkoop winkelen en ze krijgen informatie over waar zij terecht kunnen met hun vragen. Dankzij het programma leren de Rotterdamse statushouders ook Nederlandse woorden, hierdoor kunnen zij aan het einde van het RTS-programma over het algemeen zinnen maken en gesprekjes voeren. 

Uit het onderzoek blijkt dat zowel deelnemers als professionals overwegend positief zijn over de voordelen van het RTS-programma. Met name de workshops en excursies worden door de deelnemers gewaardeerd en nuttig gevonden. Volgens deelnemers en professionals helpt het dat de statushouders binnen enkele weken na huisvesting aan de slag gaan met het programma. Ook het feit dat het programma in groepsverband wordt gegeven, motiveert en stimuleert deelnemers om het RTS-progamma te volgen  om zich vervolgens aan te melden voor de inburgering. Daarnaast zorgt het progamma ervoor dat de statushouders andere mensen leren kennen en vrienden kunnen maken.

Wat kan er nog worden verbeterd aan het RTS-programma?

Hoewel de deelnemers van het RTS-programma overwegend positief zijn, hebben zij tijdens het onderzoek wel een aantal verbeterpunten benoemd. Zo geven zij aan dat er meer aandacht besteed moet worden aan de vertalingen van het programma, zodat de deelnemers die geen Nederlands of Engels spreken ook mee kunnen komen en de informatie begrijpen. Dit kan door middel van klasgenoten met dezelfde taal of via vrijwilligers. Daarnaast geven zij aan dat er voor betere en moderne faciliteiten en materialen moet worden gezorgd.

Ook de professionals hebben een aantal aandachtspunten voor het RTS-programma benoemd. Zo vinden zij dat er bij de doorontwikkeling van het programma rekening moet worden gehouden met de rol die het PIP (Plan Inburgering en Participatie) gaat spelen bij de nieuwe Inburgeringswet 2022. Daarnaast is het belangrijk dat statushouders na afloop van het RTS-programma meteen kunnen starten met een vervolgtraject. Ook geven zij aan dat het van belang is dat de professionals onderling informatie over de statushouders uitwisselen en dat de verschillende onderdelen van het inburgeringsaanbod goed op elkaar aan moeten sluiten. 

Hoewel blijkt dat de Gemeente Rotterdam met het RTS-programma daadwerkelijk de taalvaardigheid en de zelfredzaamheid van statushouders verbeterd, komt in het onderzoek naar voren dat de taallessen het grootste deel van de lestijd binnen het programma opvult. Wanneer de focus sterker zou worden gelegd op het gelegd op het krijgen van praktische informatie en wegwijs worden in de Nederlandse samenleving, blijft het programma ook interessant en leerzaam voor de meer hoogopgeleide/zelfredzame statushouders.

Benieuwd naar het hele onderzoek en de aanbevelingen die door het Verwey-Jonkers instituut zijn opgesteld? Bekijk dan de bijlage!

BRON: Van der Hoff, M., Tinnemans, K., & Yohannes, R. (2021, maart). De eerste stappen van nieuwe statushouders in Rotterdam. Verwey -Jonkers. https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2021/03/320060_Eerste_stappen_statushouders_Rotterdam_WEB.pdf

Gerelateerde artikelen

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *