Oproep aan gemeenten: staak gebruik gegevens nieuwe inburgeraars

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) roept gemeenten op om het gebruiken en delen van gegevens van de inburgeringsplichtigen onder de Wet inburgering (Wi2021) die via het DUO-portaal ontvangen zijn, per direct te staken. 

Aanleiding is het onterecht versturen van kennisgevingen van de inburgeringsplicht onder de Wet inburgering 2021, waarover de minister van SZW op 26 januari de Tweede Kamer heeft ingelicht. 

Complicatie in uitvoering Wi2021

Na verzending van de eerste kennisgevingen van de inburgeringsplicht door DUO begin januari is gebleken dat inburgeringsplichtigen die onder de Wet inburgering 2013 (Wi2013) hadden moeten vallen, ten onrechte een kennisgeving hebben ontvangen dat zij inburgeringsplichtig zijn onder de Wet inburgering 2021. Voor deze inburgeringsplichtigen hebben gemeenten signalen ontvangen via het portaal van DUO. 

Privacyrisico’s

Deze situatie leidt tot privacyrisico’s. Momenteel wordt onderzocht wat deze risico’s zijn. Door het ministerie van SZW is een voorlopige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gedaan. Het advies is nu dan ook om ontvangen persoonsgegevens in het kader van de Wi2021 niet verder te delen. Daarnaast wordt bekeken welke vervolgstappen nodig zijn om de bovengenoemde situatie te verhelpen.

Voortgang

Het is op dit moment nog niet mogelijk om gemeenten specifiek te informeren over welke personen onterecht signalen zijn verstuurd. Het inzichtelijk krijgen van de juiste groep mensen is complex en zorgvuldigheid is hierbij geboden. Daarom wordt gemeenten geadviseerd alle signalen over de Wi2021 in het DUO-portaal niet verder te verwerken. Wanneer de juiste gegevens beschikbaar zijn, zal DUO dit met de gemeenten delen. Ook de geplande proeflevering van gegevens aan het CBS in februari is stopgezet. Hierover ontvangen de betrokken gemeenten apart bericht.

De betrokken inburgeringsplichtigen worden persoonlijk geïnformeerd over de onterechte kennisgeving en de ontstane situatie. Op korte termijn ontvangen zij van DUO een brief. 

Gemeenten worden vanuit de VNG, SZW, DUO en Divosa op de hoogte gehouden van de voortgang, het herstel en het hervatten van het proces van het vaststellen van de inburgeringsplicht.

Wat vindt Divosa?

Divosa staat achter het besluit om het gebruik en het delen van de gegevens die gemeenten van DUO hebben ontvangen, te staken. Verder dringt Divosa aan op een snelle herstart bij DUO om te zorgen dat gemeenten verder kunnen gaan met het opstarten van de inburgeringstrajecten en er geen achterstanden ontstaan. 

Bron: Divosa

Gerelateerde artikelen

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *