Uitkomsten Bestuurlijk overleg VNG en SZW over inburgering

De VNG en het ministerie van SZW spraken 2 februari tijdens het Bestuurlijk Overleg over het uitstel van de nieuwe Wet inburgering en de begeleiding van inburgeraars onder het huidige stelsel.

Minister Koolmees van SZW en de VNG zijn het er over eens dat het verre van ideaal is dat er nu een extra groep inburgeraars instroomt in een inburgeringsstelsel waarvan bekend is dat het op onderdelen niet goed werkt. Er is daarom samen gekeken naar mogelijkheden om deze groep het beste te kunnen helpen.

Twee afspraken 

Over de ‘ondertussen-groep’ zijn twee afspraken gemaakt:

SZW en de VNG willen stimuleren dat gemeenten zo veel als mogelijk hun begeleidende rol kunnen oppakken in de geest van de nieuwe wet. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan een intake en PIP-advies (persoonlijk Plan Inburgering en Participatie) en periodieke voortgangsgesprekken. De komende weken wordt dit in overleg met gemeenten verder uitgewerkt. Hierbij worden ook financiële aspecten meegenomen. 

Minister Koolmees heeft met de VNG afgesproken de komende maanden samen te onderzoeken hoe een aantal scherpe randjes van het huidige stelsel kunnen worden afgehaald. 

Vanuit de VNG is opgeroepen om niet alleen te kijken naar de mogelijkheden om te handelen in de geest van de nieuwe wet, maar ook naar de financiële aspecten.

SZW en de VNG hebben afgesproken eind tweede kwartaal weer een bestuurlijk overleg te plannen.

BRON: VNG

Gerelateerde artikelen

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.