Voelen statushouders zich verbonden met Nederland(ers)?

Voelen statushouder zich verbonden met Nederlanders?

Voelen statushouders zich verbonden met Nederland(ers)?

Voor een succesvolle sociaal-culturele integratie voor statushouders is het belangrijk dat de Nederlandse samenleving openingen en mogelijkheden aan statushouders biedt om volwaardig mee te doen. Gunstige ervaringen ten aanzien van contacten met Nederlanders en Nederlandse instanties dragen bij aan de identificatie met Nederland en Nederlanders. Dit geldt vooral voor de beleidsterreinen participatie- en discriminatiebeleid. Maar voelen statushouders zich wel verbonden met Nederlanders? Op Maat Inburgeren bespreekt het in deze blog!

Diepere relatie opbouwen blijkt moeilijk

Uit het SCP-rapport ‘Open armen en dichte deuren. Percepties van Syrische en Eritrese statushouders over hun sociaal-culturele positie in Nederland’, blijkt dat Syrische en Eritrese statushouders vaak een positief beeld hebben van Nederland.  Zij voelen zich welkom en geaccepteerd door Nederlanders en waarderen de vrijheid die zij hebben om te zijn wie je wilt. Syrische en Eritrese statushouders voelen zich meer verbonden met Nederland als ze de taal spreken, de Nederlandse nationaliteit krijgen en betaald werk hebben. 

Toch blijkt volgens het sociaal en cultureel planbureau dat er op lange tijd meer nodig is om hen een verbonden gevoel te geven. Want naast goede toegang tot werk en het beheersen van de taal vinden statushouders het lastig om echte relaties op te bouwen met Nederlanders. Ze vinden Nederlanders gesloten en afstandelijk. Hierdoor kost het proces van je thuis voelen in Nederland veel meer tijd dan aanvankelijk gedacht. Door het achterblijven van die verbinding, voelen sommige statushouders zich minder welkom en geaccepteerd. Dit zorgt er voor dat ze om digd raken. Een minder vertrouwen dat zij en hun kinderen ooit echt geaccepteerd gaan worden in Nederland. 

Als gevolg hiervan kan het er voor zorgen dat statushouders zich eer afsluiten van de Nederlandse samenleving en zich meer richt op de Syrische of Eritrese gemeenschap.

Verschil in omgang met eigen cultuur

In het onderzoek komt naar voren dat de statushouders het gevoel hebben dat ze soms beter voor zichzelf op moeten komen en zichzelf moeten verkopen wanneer dat nodig is. Ook merken zij dat ze in staat moeten zijn persoonlijke wensen en ambities uitdrukkelijk te formuleren of bereid moeten zijn om over zichzelf te vertellen. Dit verschil in omgangsvormen met de eigen cultuur kan op den duur belangrijke gevolgen hebben. In contacten met hulpverleners of toekomstige werkgevers kan een afwachtende houding bijvoorbeeld overkomen als desinteresse en er voor zorgen dat de statushouders niet goed geholpen of geselecteerd worden.

“Het rapport ‘Open armen en dichte deuren’  maakt onderdeel uit van een meerjarige studie naar de positie en leefsituatie van statushouders die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen. De studie heeft als doel te onderzoeken welke factoren relevant zijn voor de leefsituatie en integratie van statushouders en wat aandachtspunten en mogelijkheden voor het beleid zijn. De studie wordt de komende maanden afgerond met een Policy Brief. Hierin blikken we terug op vijf jaar onderzoek en beleid en doen we aanbevelingen voor het beleid (onder meer op terrein van opvang, onderwijs, participatie, gezondheid).” – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021

Wil je meer weten over het onderzoek? Klik hier voor de publicatie van ‘ Open armen en dichte deuren’.

BRON: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2021, 29 maart). Open armen en dichte deuren. Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau. https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2021/02/18/open-armen-en-dichte-deuren

Gerelateerde artikelen

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *